Naseby-i csata (The Battle of Naseby) végigjátszás

Misszió leírása:  Eddig még kerülte a király az új típusú hadsereggel a megütközést. Északra masírozott inkább katonáival, hogy csatlakozzanak hozzájuk a skót királypártiak, Montrose márki vezetése alatt. Eközben a parlamentaristák Oxfordot, a királypártiak fővárosát ostromolták. A város helyzete arra kényszerítette a királyt, hogy visszatérjen. Június 12-én összecsaptak a két sereg lovas osztagai. Maga Oliver Cromwell is csatlakozott […]

Az új típusú hadsereg felemelkedése (Raising the New Model Army) végigjátszás

Misszió leírása:  Sok csata után a parlamentnek szembe kellett néznie a hadvezetés professzionalizmusának hiányával. Míg a kerekfejűek gyalogsága gyakran sikerrel vette fel a küzdelmet a gavallérok gyalogságával, addig gavallérok lovassága folyamatos győzelmeket aratott a parlamentaristák fölött. Egy elhúzódó háború egy önkéntes milíciával különösen nehéz volt, így hát a parlamentnek egy professzionális seregre volt szüksége. Ennek […]

Newbury-i csata (The Battle of Newbury) végigjátszás

Misszió leírása:  Ennek az évnek az elején a szerencse mindig a királypártiak pártján állt. Bevették Banburyt, Oxfordot és Readinget. A bristoli ütközet után, amely során sikerült a várost elfoglalni, a parlamentnek már nem volt jelentős tábori serege. Amikor a király Gloucestert ostromolta, Essex grófját azzal bízták meg, hogy gyűjtsön egy sereget és szabadítsa fel a […]

Küzdelem Keleten (The Struggle on the East)végigjátszás

Misszió leírása:  Az Edgehill-i csata után a királynak nem volt elég hatalma ahhoz, hogy elfoglalja Londont. A szemben álló felek azzal voltak elfoglalva, hogy felkészüljenek a közelgő ütközetre. Essex grófja Windsorba helyezte a székhelyét, míg a király egy védelmi vonalat alakított ki Oxford körül, amelyet az ideiglenes fővárosnak tett meg. Essex grófja nem volt különösebben […]

Edge Hill-i csata (The Battle of Edgehill) végigjátszás

Misszió leírása:  Az 1642. év elején a király és a parlament háborúban állt egymással, mivel képtelek voltak egyezségre jutni. A király északra ment, hogy sereget toborozzon magának. A parlament sem tétlenkedett, elkezdte gyűjteni a támogatókat. Az egész országot küldöncök járták, arra kérték az embereket, hogy szolgálják az uralkodójukat, és védjék isteni jogait a kereskedők és […]

Nándorfehérvár ostroma (The Siege of Belgrad) végigjátszás

Misszió leírása:  Torinonál aratott győzelmed a császárság javára mozdította el a fennálló erőviszonyokat, az osztrák hegemónia most már vitathatatlan Itáliában, így sikerült visszaszorítani a franciákat az Alpokon túlra. Nem sokkal később a császári sereg francia területre lépett. A háború ezután még 5 éven keresztül dúlt. Végül egy Bourbon, V. Fülöp került a spanyol trónra – […]

Torino megmentése (Saving Turin) végigjátszás

Misszió leírása:  Az itáliai győzelmed után Németországba helyeztek át, hogy segíts az angol szövetségeseidnek, akiket Marlborough herceg vezet. Ti közösen dicsőséges győzelmeket arattatok, de a franciák keményen harcoltak és súlyos veszteségeket okoztak a csapatodnak. Végül a sereged megrekedt az értelmetlen ostromok közben, nincs ellátmánya, mégis a makacs Lajos nem engedi, hogy megadjátok magatokat. Eközben az […]

Itália meghódítása (Conquest of Italy) végigjátszás

Misszió leírása:  A törökök felett aratott győzelmed után a szultán békét kért, amelyet a császár készséggel megadott. Most Spanyolországgal és az örökös nélküli királyával van elfoglalva. II. Károly spanyol király 1700-ban meghalt. A halálos ágyán kinevezte örököséül Fülöp Anjou herceget, XIV. Lajos unokáját. Ha egy Bourbon foglalná el a spanyol trónt, akkor Spanyolország és Franciaország […]

A Szent Liga (The Holy League) végigjátszás

Misszió leírása:  A Bécsnél aratott győzelem azt eredményezte, hogy megalakult a Szent Liga, amely Ausztriából, Velencéből és a Lengyel-Litván Nemzetközösségből állt, amelyhez később Oroszország is csatlakozott. A Liga célja az Oszmán Birodalom legyőzése volt. Bizonyítottad, hogy rátermett parancsnok vagy és tábornoki rangot szereztél. Harcoltál a törökök ellen Magyarországon, részt vettél Buda, Nándorfehérvár és más várak […]

Szétzúzni az ellenség sémáját (Disrupting enemy schemes) végigjátszás

  Misszió leírása:  Egy hercegi ház fiatal sarja vagy. Korábban még az volt minden vágyad, hogy a királyt szolgáld és ezt egy regiment élén tehesd meg. Azonban a király visszautasított a következő szavakkal: “A kérés az elég szerény, de az, aki kéri nem!” Ezt hallva azonnal elhagytad Franciaországot, hogy a Német-római Birodalmat szolgálhasd. Egy, a […]