Hadjárat Jijel ellen (Expedition against Gigelly) végigjátszás

Szerző: Peffy
0 hozzászólás

Misszió leírása: 

XIV. Lajosnak a Napkirálynak az uralkodása beharangozta az élet minden színterén jelentkező változásokat. Korának a legnagyobb elméi – tudósok, hivatalnokok, tábornokok és művészek segítették a királyt az országnak az átformálásában. Ez egy új kor hajnala volt. Franciaország legyőzte a spanyolokat és a Habsburgokat, ezáltal Európa új vezető hatalma lett. A reformok folyamatosan haladtak tovább, a központi hatalom egyre erősebb lett, nem voltak híján pénznek, palotákat építettek, a művészetek és a tudományok fejlődtek. A király most azonban távoli földekre vetette rá a szemét. Ahhoz, hogy az ország gyarmatosító hatalommá váljon, erős haditengerészetre volt szükség. Miközben a király maga nem igazán értette meg ennek a fontosságát, az ő minisztere Colbert, annál inkább!
Nem lehet túlbecsülni Colbert szerepét Franciaország felemelkedésében a XVII. század végén. Rövid idő alatt létrehozott egy erős haditengerészetet, amely felvette a versenyt bármely más európai tengeri hatalommal, aminek a bizonyítására nem egyszer sor is került. Ennek a haditengerészetnek a kezdeti tevékenysége a Földközi-tengeri kereskedelem védelmének a megszervezése volt, amely létfontosságú volt Franciaország jólétének megteremtésében és megőrzésében. A berber kalózok jelentették a legnagyobb veszélyt a tengeri kereskedelemre.
Bár a megtorló expedíciód lehűtötte a berber kedélyeket, egy kis idő múlva már elfelejtették, hogy mihez kell tartaniuk magukat. Colbertnek ekkor az az ötlete támadt, hogy épít egy tengeri bázist Afrikában, amely a francia kereskedelem központja is lehet. Volt vele egy másik, még fontosabb célja is, hogy ellenőrzés alatt tarthassa az algír kikötőket. Ebből a célból egy tengeri expedíciót indítottak útnak 1664-ben. A cél az volt, hogy elfoglalják és megerősítsék az egyik várost Jijel és Bougie közül.
Természetesen egy olyan híres kalózverőnek, mint te, szintén részt kell venni az expedícióban. Ez kiváló lehetőség a dicsőség és a gazdagság megszerzésére. Júliusban a flotta megérkezett Afrika partjaihoz.

 

Videós végigjátszás:

You may also like

Leave a Comment