A Háború Brazíliáért (War for Brazil) végigjátszás

Szerző: Peffy
0 hozzászólás

Misszió leírása: 

A 17. század elején bekövetkezett események forgószele éket vert az Ibéria Unió szövetségébe, Spanyolország és Portugália közé. A 17. században a portugál nemesség felismerte, hogy az Ibériai Unió több kárt okoz országuknak. Ez nemcsak az uralkodó magatartásának tudható be, hanem annak a ténynek is, hogy a portugál gyarmatokat Spanyolország számos ellensége kiszemelte magának. Spanyolország azonban nem sietett megvédésükre. A portugálok egymaguk képtelenek voltak költséges katonai kalandokba belemenni. Az angolokkal kötött szövetség felbontása súlyos lépés volt számukra. A hollandok fellázadtak II. Fülöp ellen és megszerezték Ceylon szigetét, Luandát Angolában és Brazília északi régióit. A hollandokat követve Franciaország is megvetette a lábát Brazíliában. Portugália folyamatosan szegényebbé vált az állandó háborúk és adók eredményeként. A kivételesen kivetett adó meghozta az első lázadásokat az országban 1637-38-ban. A függetlenségért tett lépés első nyilvánvaló jele volt ez. Szintén nagy horderejű károkat okozott Portugáliának, hogy a spanyolok megtagadták segítségüket az ország főbb gyarmatainak (Brazília, India) megvédésében, amelyek az országba beáramló vagyonból kivették az oroszlánrészüket. Az ellentétek a spanyolok és a portugálok között kiterjedtek a gyarmatokra. Felismervén ezt Portugália néhány nagy ellenlábasa, különösen a hollandok, a portugáloktól elnyert Új Hollandiában a költségek csökkentése érdekében mérsékelték katonai jelenlétüket. Fegyverszünet köttetett, azonban Brazília vonzó gazdag erőforrásai és természeti világa miatt a háború hamarosan folytatódott.

 

Videós végigjátszás:

You may also like

Leave a Comment