Itália meghódítása (Conquest of Italy) végigjátszás

Szerző: Peffy
0 hozzászólás

Misszió leírása: 

A törökök felett aratott győzelmed után a szultán békét kért, amelyet a császár készséggel megadott. Most Spanyolországgal és az örökös nélküli királyával van elfoglalva.
II. Károly spanyol király 1700-ban meghalt. A halálos ágyán kinevezte örököséül Fülöp Anjou herceget, XIV. Lajos unokáját. Ha egy Bourbon foglalná el a spanyol trónt, akkor Spanyolország és Franciaország szövetsége szétválaszthatatlan lesz. Nyilvánvaló, hogy ez nem tetszett a többi európai hatalomnak. Lipót császár bejelentette a jogát a spanyol trónra a Habsburgok nevében. Nem sokkal később megjelentek a hadseregek az európai hadszíntereken.
Anglia, a Holland Egyesült Tartományok és a Német-római Birodalom újra összefogott a franciák ellen, miközben Spanyolország a testvérháborúk helyszínévé vált. Itália lesz az egyik leggyakoribb hadszíntér ebben a kampányban. Mantova hercege összefogott a franciákkal és megengedte nekik, hogy áthaladjanak a területén. Eközben Velence még továbbra is fenntartja a semlegességét, de figyelemmel követi az események alakulását és később fogja eldönteni, hogy ki mellé áll. A császári csapatokat fogod vezetni Itáliában és azt a parancsot kaptad, hogy teljesen kiűzd a franciákat Itáliából.
XIV. Lajos megkörnyékezett téged, hogy állj át az oldalára és felajánlotta neked a tábornagyi rangot, mellé az egyik tartomány kormányzósági címét és évi 300 000 francia font jövedelmet. Természetesen visszautasítottad ezt a nagyvonalú ajánlatot. Az eskü, amit Lipót császárnak tettél nem egy olyan dolog, amit könnyen megszegnél, különösen egy olyan valakiért, aki 15 évvel ezelőtt elkergetett. Most végre megbosszulhatod ezt a megaláztatást és visszatérhetsz Franciaországba egy hódító hadsereg élén.

 

Videós végigjátszás:

You may also like

Leave a Comment