Háború Rajnában (The war in the Palatinate) végigjátszás

Szerző: Peffy
0 hozzászólás

Misszió leírása: 

1617-ben III. Fülöp spanyol és II. Mátyás osztrák Habsburg király titokban megállapodott Onate-ben, hogy elrendezzék a különbözeteiket. A spanyol király lemondott a Német-római Birodalom trónjáról II. Ferdinánd, Stájerország hercege javára, és a német uralkodó pedig nem kapta meg az elzászi és észak-olaszországi területeket, melyek a keskeny Spanyol Út mentén nyúltak végig. Ez az egyezség lehetővé tette a Habsburgok két szárnyának, hogy együtt reagálhassanak az új kihívásokra. A katolikus II. Ferdinánd, a Német-római Birodalom uralkodójaként megváltoztatta az ellenreformáció útját. Válaszként a protestáns alattvalói felkelést szítottak Csehországban. A Protestáns Szövetséghez, a német protestáns uralkodók koalíciójához fordultak segítségért. A segítségkérésre V. Frigyes választófejedelem és I. Károly Emánuel savoyai herceg válaszolt. Heves diplomáciai tárgyalások kezdődtek, ahogy a konfliktusban álló összes fél szavakkal szerette volna meggyőzni vagy megfélemlíteni az ellenfelet, nem pedig harcban eldönteni a helyzet kimenetelét. Azonban a további vitákból fakadóan mindkét oldal sereget gyűjtött, és Felső-Ausztriában, valamint Csehországban harcba bocsátkoztak. Miután a felkelők úgy döntöttek, hogy a II. Ferdinánddal nem sikerülne egyezségre jutniuk, 1619-ben megkoronázták V. Frigyest, Csehország királyát, aki később a Német-római Birodalom uralkodójává is vált. Ez még a protestánsoknak is túl soknak bizonyult, így II. Ferdinándnak sikerült megtévesztenie V. Frigyest. A franciák közbenjárásával aláírta az ulmi szerződést, mely biztosította a Protestáns Szövetség semlegességét. Emellett II. Ferdinánd katonai támogatást kapott Bajorországból, akinek odaígérte rajnai birtokait. Spanyolország sem állt félre. A választófejedelmek földjei mindig is a Spanyol Út nehezen járható területei közé tartoztak. Példának okáért 1568-ban Rajna 150.000 escudot szerzett meg, melyet a flandriai seregnek szántak. Nemcsak pénzt vettek el, de elpusztították a spanyol lőport, és megtámadták a zsoldosokat, elragadva a fegyvereiket és a felszerelésüket. Rajna támogatást nyújtott a Holland Egyesült Tartományoknak is, menedéket nyújtott a kálvinistáknak, valamint pénzt küldött nekik. Ideje megbosszulni a sérelmeket. Te vezeted majd a spanyol katonákat Flandriából Alsó-Rajnába. A bajor és osztrák egységeket Tilly grófja irányítja, akik Bajorországból érkeznek a segítségedre. Foglald el Alsó-Rajnát, biztosítsd a Spanyol Utat, mivel hamarosan hasznossá válhat! Mindössze egy év maradt a Holland Egyesült Tartományokkal kötött tizenkét éves fegyverszünet lejáratáig.

 

Videós végigjátszás:

You may also like

Leave a Comment