Ingriai háború (The Ingrian War) végigjátszás

Szerző: Peffy
0 hozzászólás

Misszió leírása: 

1611-ben IX. Károly svéd király meghalt, így fia, Gusztáv Adolf foglalhatta el a trónt. A fiatal uralkodó három oldali háborút örökölt Dánia, Lengyelország és Oroszország ellen.
Tavasszal a svédek békét kötöttek Dániával, amiből nagy hasznot húzott a másik fél. Ez annak volt köszönhető, hogy a svéd király figyelmét lekötötték a keleten zajló események. Zsigmond lengyel király ugyanis meg akarta kaparintani a svéd koronát, ezért Svédországtól elfoglalta Észtországot és Livóniát. Keletebbre pedig még a Moszkvai Nagyfejedelemség is harcolt a trónért.
Amikor IV. Vaszilij lett a cár, szövetségre lépett Svédországgal, hogy közösen harcoljanak a Nemzetközösség ellen. Ez azonban nem akadályozta meg a lengyeleket, hogy elfoglalják a Kremlt. és megkoronázzák IV. Ulászlót. Amikor Vaszilij meghalt, a svéd–orosz szövetség támogatók nélkül maradt, de emiatt nem hátráltak meg a svédek. A korábban Moszkvától független Novgorod, ami újra Svédország protektorátusa lett, ígéretet tett, hogy teljes mértékben támogatja a svéd haderőt. Gusztáv Adolf testvére, Károly Fülöp ugyan nem lett cár, de Novgorod nagyhercege még lehet.
Mindeközben I. Mihály lépett trónra. Az új király nem fogja sorsára hagyni Novgorodot, ezért útnak indította Trubeckoj fejedelem parancsnoksága alatt álló hadsereget, hogy elűzzék a svédeket.
Vissza kell verned az orosz sereg támadását Novgorodban.

 

Videós végigjátszás:

You may also like

Leave a Comment