Breitenfeldi csata (The Battle of Breitenfeld) végigjátszás

Szerző: Peffy
0 hozzászólás

Misszió leírása: 

A Nemzetközösség minden reményét elveszítette, hogy kiűzze a svédeket Livóniából és Kelet-Poroszországból, ezért 1626-ban fegyverszünetet kötöttek 6 évre… Azonban nincs idő megünnepelni a győzelmet, mert az események forgataga ismét Németországba szólít.
A Német-római Birodalom a katolikusok és protestánsok szembenállása miatt két táborra szakadt: a Katolikus Ligára és a Protestáns Unióra. Csehország megtört a hadakozó oldalak közti felkelések miatt. A többi ország is, közvetlenül vagy közvetetten, de támogatta a háborút. Kezdetben a szerencse a birodalmi katolikusok oldalán állt, és sikereik aggodalommal töltötték el a skandináv protestánsokat. Dánia belépett a háborúba, de már nem sikerült a lutheránusok felé billentenie a mérleg serpenyőjét. A birodalmi sereget vezető Wallenstein grófja megkapta az Óceán és Balti-tenger tengernagya címet, mivel a harc egész Németországban zajlott, és csupán a flotta hiánya akadályozta meg, hogy megszerezze Koppenhágát. A dánoknak békét kellett kötniük, mert nem tehettek semmit egy tapasztalt, katolikus főparancsnok ellen, aki egész Észak-Németországon uralkodott.
A Protestáns Unió ezen nehéz órájában II. Gusztáv Adolf úgy döntött, ideje elfoglalnia Pomerániát. Minél többet segítettek a birodalmi egységek, annál jobban támadták a lengyelek a svéd kereskedőket, és egy lehetőséget sem szalasztottak el, hogy elrettentsék a svédeket a háborúban való részvételtől. Ez azonban éppen ellentétes következményekkel járt.
1630-ban a svéd hadsereg, amit maga Gusztáv Adolf király vezetett, partot ért Pomerániában. A svédek zászlaja alatt zsoldosok Európa minden szegletéből, illetve a német uralkodók szövetséges katonái gyülekeztek. A király ezalatt hadjárat tervét fontolgatta, és vezette a diplomáciai megbeszéléseket.
A svédek útjuk során könnyedén hatoltak át Észak-Németországból dél felé, Szászországba. A tény, hogy a győztes sereget Wallenstein több darabra osztotta, melyek erősítésként indultak a többi hadszíntér felé, hogy az út tiszta legyen. A svéd katonákkal együtt a szászok irányítása alatt áll, és régi barátod a poroszországi háborúból, Hans Georg von Arnim-Boitzenburg tábornagy vezeti őket.
Ugyanebben az időben a birodalmi hadsereg Tilly gróf vezetése alatt Szászországba érkezett.
Elégtételt venni a birodalmiakon nem késlekedett soká: sikerült meglepned az ellenséget, és arra kényszerítetted, hogy Breitenfeld közelében nézzen szembe veled.

 

Videós végigjátszás:

You may also like

Leave a Comment