Harc a fegyverszünetért (The War for Armistice) végigjátszás

Szerző: Peffy
0 hozzászólás

Misszió leírása: 

A lützeni csata pirruszi győzelemnek bizonyult. Ugyan a svédek nyertek, de súlyos árat fizettek érte: Gusztáv Adolf elesett. A halálával vereségsorozat talált rá a svédekre, de a helyzet javult a többi hadszíntér előrenyomulásával.
Franciaország csatlakozott a háborúhoz, és támadást intézett a spanyol katonák ellen Spanyol-Németalföldön. Válaszként a birodalmi hadsereg azonnal Párizs ellen vonult. A franciáknak sikerült feltartóztatniuk az ellenség rohamát, és magukhoz ragadták a kezdeményezést. Az osztrák és bajor katonák most az invázió visszaverésére készülnek.
A francia diplomaták semmilyen módon nem voltak rosszabbak a francia katonáknál, mivel sikerült meggyőzniük az olasz szövetségeseket, forduljanak a Német-római Birodalom ellen, valamint megakadályoztak egy új háborút Svédország és a Lengyel-Litván Nemzetközösség között, ahogy azt Bécs szerette volna.
A felkelés Portugáliában, amely a Spanyol Birodalom része is volt, meggyengítette Spanyolország helyzetét. A kitörő felkelés a maga oldalára állította a spanyol katonák egy részét.
Azonban néhol a Birodalom is sikerrel járt. Először is, Anglia a továbbiakban már nem támogatta a protestánsokat, mivel náluk polgárháború tört ki. Másodszor, a protestáns német uralkodók, kiknek területeit teljesen elpusztította a háború, a Birodalom mellé kezdtek állni, mely nemcsak fegyverszünetet, de egyesülést is jelentett, ezáltal pedig a birodalmi hadvezérek rendelkezésére bocsátották a katonáikat.
Vagy így, vagy úgy, de Svédország nem szándékozott megválni Pomerániától, különben kedvenc királyának halála, és minden áldozat hiábavaló lett volna. Őrizd meg, amit meghódítottál, és kényszerítsd a birodalmiakat a tárgyalóasztal mellé! Mindenki kimerült a háborútól, és a végét kívánja.

 

Videós végigjátszás:

You may also like

Leave a Comment