Háborúk Ukrajnában 1672-1681 (Wars in Ukraine 1672-1681) végigjátszás

Szerző: Peffy
0 hozzászólás

Misszió leírása: 

Ahmed Köprülü az édesapja utasítása szerint véget vetett a háborúnak az osztrákok és velenceiek ellen, és számos reformot hajtott végre, melyeket még apja indított útnak. Ez az ország bölcs kormányának köszönhetően valósulhatott meg. Ahmed Köprülü a tulajdonságai alapján Sokolluhoz, Szulejmán szultán utolsó nagyvezíréhez hasonlítható. Édesapja hatalmával és tanultságával, valamint igazságával rendelkezik, de mentes annak könyörtelenségétől. Uralma kevésbé szigorú és okkal emberibb. Az állami ügyekben részt vesz, de emellett a költők, írók és történészek pártfogója. Előrelátása, őszinte ítéletei, lenyűgöző szerénysége és kifinomult udvariassága általános körben tiszteletet és befolyást szerzett neki. Egyetlen rossz tulajdonsága a borszenvedélye volt. 1672-ben Ahmed Köprülü szemeit a Fekete-tenger mögött fekvő területekre vetette, ahol 1648 óta háború dúlt. Minden Bohdan Hmelnickij lázadásával kezdődött. Ezután a Lengyel-Litván Nemzetközösség háborúk sorozatába került, melyek közül az egyik a Moszkvai Nagyfejedelemség ellen viseltetett. A cári katonáknak sikerült hatalmas siker elérniük, így 1667-ben aláírták az andruszovói békét, két részre osztva Ukrajnát: a bal part Oroszországhoz került, míg a jobb part Lengyelországhoz. Ez az egyezség feldühítette az Ukrajnát lakó kozákokat, és nem sokkal később Petro Doroshenko atamán a jobb partról felkelést szított, hogy megszabaduljon a lengyel uralomtól, és buzogánya alatt egyesítse az egész országot. A lázadás elnyomásához Sobieski János koronás hetman vezetése alatt lengyel katonákat vezényeltek a területre. Doroshenko atamán ekkor segítséget kért az Oszmán Birodalomtól, és felkérte a szultánt Ukrajna hűbérurának. Isztambulban kitüntetésekkel köszöntötték, kineveztek az ukrán szandzsák élére egy bejt, átadták a zászlót, és megígérték a krími kán támogatását. Lengyelország és Oroszország is tiltakozással élt, hogy együtt közbeavatkoznak Törökország ellen. Válaszként a nagyvezír személyesen írt a lengyel küldöttségnek, hogy a kozákok, Lengyelország alárendelt, szabad nemzete nem tűri tovább a lengyelek igazságtalanságát és elnyomását. Ezután a krími kán védelmét keresték, hogy visszaszerezhessék a szabadságukat. Arra is rákérdezett, hogy bölcs döntés-e most üldözni őket, amikor a szultán védelmét élvezik. Lengyelország királya nem reagált, így 1672 tavaszán azt a parancsot kaptad, hogy vezesd a török hadsereget Ukrajna védelmére Lengyelország ellen.

 

Videós végigjátszás:

You may also like

Leave a Comment