Végigjátszás

Szerző: Peffy
0 hozzászólás

Hadicselek oktatókampány – War Ruse 

Ennek a kampánynak a segítségével megtanulod, hogy kell a csapataidat irányítani és hogyan kell kiépíteni egy virágzó gazdaságot. Meg fogod tanulni azt is, hogyan használd hatékonyan a megfelelő stratégiát a harc során. Különböző támadásokat és elterelő taktikákat is megismersz és elsajátíthatod a hatékony védekezést. Talán már jelenleg is rendelkezel valamennyi tudással a harcok eredményes megvívására, amely fényes győzelmeket hoznak majd neked, de mindig lehet valami újat tanulni a hadicselek nagy tárházából és hatékonyan felhasználni az ellenség legyőzéséhez!

Kampány küldetései:

 1. Béke – Peace
 2. Háború – War

Hadvezérré válás rögös útja – Becoming a Generalissimo

A Német-római Birodalomnak a seregében harcolni soha sem unalmas. A Birodalomnak mindig sok az ellensége, ami elég kihívást jelent még a legtörekvőbb parancsnoknak is.
Hosszú évek óta Európa a török fenyegetés árnyékában él. A harcos kedvű szultánok számtalanszor próbálták elfoglalni Magyarországot és növelni az európai hódításaikat. Most azonban az oszmán hatalom hanyatlik, itt az idő, hogy megállítsuk az Ausztria elleni agressziójukat egyszer és mindenkor.
Nyugaton Franciaország XIV. Lajos vezetésével az európai hegemóniára törekszik. Ez a tény egymagában elég okot ad a küszöbön álló konfliktusra.
Ha bizonyítani akarod, hogy rátermett parancsnok vagy most itt a lehetőség. Tanítsd móresre a törököket és mutasd meg nekik, hogy a Császárral nem tanácsos ujjat húzni! A következő küldetésben a franciák büszkeségén kell csorbát ejtened azzal, hogy biztosítod az osztrák uralmat Itáliában. Az ellenségeid a legerősebb államok Európában. Ha legyőzöd a seregeiket, akkor olyan dicsőséges leszel, mint Nagy Sándor, Cézár és Turenne.

Kampány küldetései:

 1. Szétzúzni az ellenség sémáját – Disrupting enemy schemes
 2. A Szent Liga – The Holy League
 3. Itália meghódítása – Conquest of Italy
 4. Torino megmentése – Saving Turin
 5. Nándorfehérvár ostroma – The Siege of Belgrad

Kerekfejűek és Gavallérok – Roundheads vs. Cavaliers

Valami rothad az angol államban. Néhány évvel ezelőtt még dicsérted a királyt, aki megmentette Angliát a harmincéves háború borzalmaitól, amely Európában dúlt. Míg a nyughatatlan kalandorok a kontinensre mentek, azonban mindenki, aki békét szeretett volna, otthon maradt a saját házának biztonságában.
Bár a háborúnak már vége, de a vérszomjnak nem! A kontinentális Európa már kimerült a folytonos harcoktól, most viszont az eddig békés Angliában kezd a kialakult feszültség fegyveres konfliktushoz vezetni. Valamilyen okból kifolyólag a király és a parlament úgy döntöttek, hogy a harc és a konfliktus sokkal szórakoztatóbb, mint a problémák megoldásával foglalkozni. Maga Shakespeare sem írhatott volna tragikusabb történetet. Senki sem maradhat távol az előtte álló eseményektől. Azok, akik elmulasztották a lehetőséget, hogy részt vegyenek a németországi háborúban, nem kell, hogy kétségbe essenek, mert egy hasonlóan véres polgárháború vár most Angliára.

Kampány küldetései:

 1. Edge Hill-i csata – The Battle of Edgehill
 2. Küzdelem Keleten – The Struggle on the East
 3. Newbury-i csata – The Battle of Newbury
 4. Az új típusú hadsereg felemelkedése – Raising the New Model Army
 5. Naseby-i csata – The Battle of Naseby

A francia flotta hajnala – Dawn of the French fleet

A hadjárat arról szól, hogy a franciák hogyan lettek az angol haditengerészet fő riválisai, és hogyan vált Franciaország egy nagy tengeri hatalommá. Továbbá a távoli tengereken zajló harcokkal foglalkozik a berberek, spanyolok és az angolok ellen. A világ legerősebb haditengerészeteivel kell szembenézned. Itt a francia partoknál pedig ádáz ütközetek fogják eldönteni, hogy ki ellenőrizheti a tengereket. Hallhatatlan dicsőségre tehetsz szert, és a neved bekerül a francia történelemkönyvekbe. A következő generációk rólad fogják elnevezni a leghatalmasabb hadihajóikat. A francia haditengerészet aranykora következik!

Kampány küldetései:

 1. A Lovagrend szolgálatában – On Hospitalier Service
 2. Hadjárat Jijel ellen – Expedition against Gigelly
 3. Messina megsegítése – Helping Messina
 4. Küzdelem a La Manche-nál – The Struggle on La Manche
 5. Az invázió megtörése – Stopping the Invasion

Hidegben és bajban, a cár szolgálatában – In distress and cold, on the Tsar’s employ

Alekszejnek, a legcsendesebb cárnak az uralkodásáról
Nehéz túlbecsülni Alekszej Mihajlovics uralkodásának szerepét Oroszország történelmében. Ne tévesszen meg a beceneve, “a legcsendesebb”, mert az ő uralma tele volt nagy megoldandó gondokkal, háborúkkal és reformokkal. Újra háborúzni kell a Lengyel-Litván Nemzetközösséggel. Téged jelöltek ki egy regimentnek a vezetésére, a feladatod, hogy megvédd a déli végeket a tatárok portyázásaitól. Maga a cár a saját seregét nyugatra fogja vezetni, hogy megütközzön Litvánia nagyhercegével. A háború az ellenséges területeken lesz, ezért fontos tényező a csapatok megfelelő ellátása. A cár téged nevezett ki, hogy foglald el, tartsd meg a stratégiai pontokat, továbbá háborgasd az ellenséges vonalakat. Harcolnod kell a litvánok és a svédek ellen is, ha beavatkoznának a háborúba. A cár akaratának köteles vagy engedelmeskedni. Teljesítsd a feladataidat bármibe is kerül!

Kampány küldetései:

 1. A tatár rajtaütés visszaverése – Repelling the Tatar Raid
 2. Vicebszk ostroma – The Siege of Vitebsk
 3. Mahiljov megvédése – The Defense of Mogilev
 4. Háború északon – War at the North
 5. Háború Livóniában – War in Livonia

A kozákok hírnevet szereznek – Cossacks gain fame

A Lengyel-Litván Nemzetközösség egy hatalmas ország, amely délen a Fekete-tengertől egészen az északi Balti államokig húzódik. Megválasztott király vezeti és a nemessége olyan privilégiumokat élvez, amelyről Európa más részének nemesei csak álmodhatnak. Ez a szokatlan állam meglepte már a világot a gazdagságával és a főuraitól való függetlenséggel, na meg persze sok fényes győzelmével.
A Nemzetközösség népei együtt harcolnak a király lobogója alatt a tatárok a törökök, a svédek és a moszkoviták ellen. Harcolnak a szárazföldön épp úgy, mint a tengereken, északon és délen. “Mely tengerpartot nem áztatta még vérünk?”
A hadjárat arról az időkről szól, amikor a lengyel korona és a zaporizzsjai kozákok szövetséges viszonyban álltak egymással. Sok olyan kozák küldetéssel fogsz találkozni, ahol az lesz a feladatod, hogy hősies szolgálatoddal beírd magad a Nemzetközösség történelmébe.

Kampány küldetései:

 1. A Zaporizzsjai Szics újjáépítése – Rebuilding the Zaporozhian Sich
 2. Háború Livóniában – War in Inflanty
 3. Kaffa eleste – The Fall of Kaffa
 4. Menetelés Moszkva ellen – March on Moscow
 5. Chocimi csata – The Battle of Khotyn

A hitért, a törvényért és a királyért – Pro Fide, Lege et Rege [Days of Brilliance DLC]

1587-ben Vasa Zsigmond – III. János svéd király és a lengyel hercegnő fia – lett Lengyelország királya és Litvánia nagyfejedelme. Az új uralkodó határozottnak, harciasnak és meglehetősen hataloméhesnek bizonyult. Emellett istenfélő katolikus is volt.
A belpolitikáját illetően főleg a királyi hatóság érvényesítésére koncentrált. A dzsentrik hatalmának visszaszorítását és a Szejm számos tagja befolyásának visszaszorítását kívánta elérni, valamint el akarta törölni a lengyel király megválasztását, melyet örökletes útra kívánt áthelyezni. Természetesen a nemesek és főurak ellenezték ezeket a lépéseket.
Belpolitikájának másik fókusza a katolicizmus megerősítésén és a kereszténység minden más ágának eltörlésén volt. Erősen támogatta a breszti uniót, amelynek értelmében a keleti ortodox egyház aláveti magát a római pápa uralmának és elfogadja a katolikus tanításokat, megalapítva ezzel a görögkatolikus egyházat.
Zsigmond külpolitikai ügyekbe is beavatkozott.
Törvényesen megkoronázták Svédország királyának, a svédek azonban nem kívántak meghajolni a katolikus uralkodónak és bejelentették a trónfosztást. Zsigmond egy valódi lengyel-svéd uniót kívánt létrehozni és ezt az elképzelését soha nem adta fel.
Egyebek mellett az agresszív Orosz Cárságot is meg akarta hódítani, amelyben zűrzavar uralkodott, miután Dmitrij cárevics meghalt és Borisz Godunov hatalomra került. Vannak pletykák, miszerint a cárevics még mindig életben van, és Zsigmond készen áll, hogy támogassa trónigényét. Azonban azzal is elégedett lenne, ha saját fia, Ulászló ülhetne az orosz trónra.
Vajon képes lesz nagyratörő terveit megvalósítani és lesz-e a saját fiából Lengyelország és Svédország királya, Litvánia nagyfejedelme és Oroszország cárja?

 

Kampány küldetései:

 1. Koknese megtámadása – The Assault on Kokenhausen
 2. Riga ostromzárának feloldása – Lifting the Siege of Riga
 3. Klusinói csata – The Skirmish of Klushino
 4. Pochayiv Lavra felmentése – Saving of Pochayív Lavra
 5. Bécs ostroma – The Battle of Vienna

Észak oroszlánja – The Lion of the North [Rise to Glory DLC]

Európa északi tájain, a síkságokkal teli Dániához, a hegyvidékekkel tarkított Norvégiához és az ezer tó országához, Finnországhoz közel fekszik Svédország, amit Isten hegyekkel, völgyekkel, erdőkkel, tavakkal és folyókkal áldott meg. A zord éghajlat harciassá, és félelmetessé tette a svédeket, és a csatamezőn elért eredményeik alapján mindenki azt gondolja, hogy a Balti-tenger hamarosan Svédországé lesz.
A svéd történelem legdicsőbb szakaszának lehetsz majd szemtanúja – II. Gusztáv Adolf király korszakában. Ez a rendkívüli ember, akit “A hókirálynak” és “Az észak oroszlánjának” neveztek, egy olyan erős állammá tette Svédországot, amilyen ország korábban még soha nem volt Észak-Európában. Tanúja leszel, hogyan emelkedett fel Svédország, és hogyan számolt le egyenként ellenségeivel II. Gusztáv Adolf király, hogy aztán örökre bevésse nevét a történelemkönyvekbe.

Kampány küldetései:

 1. Ingriai háború – The Ingrian War
 2. Háború Poroszországban – The War in Prussia
 3. Breitenfeldi csata – The Battle of Breitenfeld
 4. Háború Németországban – The War in Germany
 5. Harc a fegyverszünetért – The War for Armistice

Hatalmas hazárdjáték, nagyszerű eredmények – Huge gambles and Great achievements [Rise to Glory DLC]

A brandenburgi és porosz grófság uralkodói keményen dolgoznak azon, hogy megsokszorozzák erejüket, illetve vagyonukat. Jövőbeli nagyságukat kívánják megalapozni. 1701-ben I. Frigyes lett Poroszország első királya, fia, Frigyes Vilmos pedig megreformálta az egész államot, és erős hadsereget állított össze. Poroszország azonban még mindig a nagy európai hatalmak árnyékában volt. Együtt, a fiatal II. Frigyessel, nektek kell ezen változtatnotok! A történelemkönyvek szerint pedig a nagysághoz és dicsőséghez vezető út mindig nehéz és véres.

Kampány küldetései:

 1. Első sziléziai háború – First Silesian War
 2. Osztrák örökösödési háború – War of the Austrian Succession
 3. Kesselsdorfi csata – Battle of Kesselsdorf
 4. Egy lépéssel az események előtt – Ahead of the Curve
 5. Minden valószínűség ellenére – Against all Odds

Hősi erőfeszítés – The heroic struggle [Guardians of the Highlands DLC]

A kelták már hosszú ideje Anglia szigetén élnek. A dél gyakran vált a számos megszálló áldozatává: rómaiak, szászok, angolok, normannok. A behatolóknak azonban nem sikerült meghódítani a sziget északi részét, ahol a kelták továbbra is éltek. Gaeleknek nevezték magukat, az idegenek pedig skótoknak hívták őket. Skócia két területre oszlott: az alacsonyabban fekvőre, az Alföldekre, illetve a hegyes részre, a Felföldekre. A felföldiek szegényebbek, de harcosabbak voltak az Alföldek lakóinál, akiket lenéztek. A hegyek között alakult ki egy különleges skót klánrendszer. Az Alföldek a szomszédos Anglia hatalmas befolyása alatt álltak. Skócia független királyság volt, ahol a Stuart dinasztia uralkodott a 14. század óta. Amikor az angol Tudor dinasztia I. Erzsébet halálával véget ért, Anglia és Írország királyává I. Stuart Jakab vált, aki IV. Jakabként uralkodott. A király Londonba költözött. Távozásakor megígérte a skótoknak, hogy háromévente visszatér, de nem tartotta be a szavát. Azóta a királynak hűséget fogadó skótok száma egyre fogyatkozni kezdett. Nézd csak meg, mire képesek a gaelok, ha megsértik a becsületüket és tiszteletüket!

Kampány küldetései: 

 1. Püspökök háborúja – The Bishops’ Wars
 2. Marston Moor-i csata – The Battle of Marston Moor
 3. A skót polgárháború – Scottish Civil War
 4. A jakobita felkelés – The Jacobite rising
 5. A Falkirk Muir-i csata – The Battle of Falkirk Muir

Szent Jakab velünk van, Spanyolország! – St. Jacob with us, Spain! [Path to Grandeur DLC]

A mórok elleni harcok révén a rekonkviszta alatt, lépésről lépésre visszahódítva a területeiket, a spanyolok Európa legjobb harcosaivá váltak. Visszatérve az Ibériai-félszigetre, továbbindultak, és annyi területet szereztek meg, mint korábban még senki más. A spanyol korona hatalmas birodalomként lépett az új, 17. századba, mely felett sosem nyugszik le a nap. A világ minden tájáról színültig telerakodott hajók szállítanak megfizethetetlen árut az ibériai kikötőkbe: fűszereket, selymet, porcelánt, cukrot, elefántcsontot, értékes fát… A birodalom fő bevételi forrásai azonban az amerikai arany- és ezüstbányák. Ahol van erő és bátorság, vagyon is akad, mely pedig lehetővé teszi a tudomány és a művészet virágzását is. Spanyol írók, művészek, szobrászok és zenészek hódították meg nagyszerű munkáikkal azokat, akik ellenálltak a spanyol pengéknek. Sajnos a világ többi része nemcsak csodálattal és félelemmel tekint Spanyolország ragyogására és hatalmára. Néhány ország nem fél csatába bocsátkozni vele. Hollandia vakmerően megvetette ellene a lábát, és sok éven át kitartott ellene. Anglia megerősödése folyamatosan aggasztja a spanyol kereskedőket a tisztességtelen kalóztámadásaival. Franciaország, miközben folyton a véres vallási háborúkat próbálja elkerülni, másokat bujt fel Spanyolország ellen, és az osztrák Habsburgok protestáns vazallusai már majdnem behódoltak ennek a kísértésnek. Amint azt látod, akad épp elég ellenség. Csatlakozz a világ legjobb hadseregéhez, és vezesd a legyőzhetetlen spanyol gyalogos terciokat új győzelemre!

Kampány küldetései:

 1. A Spanyol Út – The Spanish Road
 2. Oostende ostroma – Siege of Ostend
 3. Az ellenség földjén – On enemy land
 4. Háború Rajnában – The war in the Palatinate
 5. Genova felmentése – The rescue of Genoa

A nagyvezír szolgálatában – In the Service of the Grand Vizier [Path to Grandeur DLC]

1453-ban Konstantinápoly elesett, vele együtt pedig a Bizánci Birodalom is. Az Oszmán Birodalom vette át a helyét, mely akkor alakult meg. Azóta a keresztény Európa az oszmánok inváziójától rettegett. Az Oszmán Birodalom szerkezetének három különböző tulajdonsága a következő: egyszerre török, muszlim és legfőképpen univerzális. A kormányzati formák olyan változatosak, hogy számos nemzeti, szociális és főként vallási közösségeket magukban foglalnak. A központi kormány készségesen biztosít némi hatalmat az etnikus, szociális és vallásos csoportok elkülönítésére, példának okáért egy török muszlim kedvesebb egy ortodox számára, mint a katolikus pápa. Az Oszmán Birodalom ismeri el egyedül mindhárom egyistenhitű vallást. Ez az ereje, és ez ad stabilitást. Az Oszmán Birodalom I. Szulejmán, a törvényhozó uralma alatt érte el hatalma és dicsősége csúcsát. Sajnos azok a napok már elmúltak. A trón örökösei, akik korábban a provinciák kormányzóiként tapasztalatot gyűjtöttek, saját palotáik foglyává váltak, és teljesen elveszítették a kapcsolatot a valósággal. A szultán környezete is megváltozott. A főbb tiszteket korábban kizárólag rabszolgák, iszlám hitre megtért keresztény gyermekek közül választották ki, akiknek tiltott volt, hogy családjuk legyen. Ez lehetővé tette, hogy pusztán az érdemeik alapján kerüljenek kiválasztásra, és elkerüljék a saját rokonaik pártfogását. Most azonban muszlimok jelentek meg a kormány tagjai között, akik már vállalhattak gyermeket. A nepotizmus, korrupció és intrikák korát éljük. A hadsereg még győzhet, de képtelen bármit is meghódítani. A korábban félelmetes janicsárság is megváltozott. Muszlimokat kezdtek toborozni. A janicsárság kézművességet tanulhatott, és kereskedhetett. Túl sokan lettek, önfejűvé és engedetlenné, valamint a helyi felkelések és zavargások elsődleges résztvevőjévé váltak. Ebben az elkeseredett időben, amikor az ország a szakadék szélén táncolt, feltűnt egy megmentő: Mehmed Köprülü. Kiváló igazgató és stratéga, de egyáltalán nem harcos. A tervei véghezviteléhez egy tehetséges katonai vezetőre lesz szüksége. Te képes lennél megvalósítani Köprülü ambiciózus terveit?

Kampány küldetései:

 1. A rend helyreállítása – Restoring order
 2. Negyedik osztrák-török háború – Fourth Austro-Turkish War
 3. Kandia ostroma – The Siege of Candia
 4. Háborúk Ukrajnában 1672-1681 – Wars in Ukraine 1672-1681
 5. A Prut folyó menti csata – Battle of the Pruth River

Egyjátékos missziók – Single missions

Ezen egyjátékos missziók nem kapcsolódnak egymáshoz, történelmi összefonódásuk nincsen. Az alapjátékon kívül a DLC-kkel is kaptunk párat.

Egyjátékos missziók:

 1. Török invázió – Turkish invasion
 2. Harc a szabadságért – Fight for freedom
 3. A harmincéves háború – Thirty years war
 4. Konotop – Konotop [Days of Brilliance]
 5. Parasztok háborúja – Peasants’ War [Days of Brilliance DLC]
 6. Nördlingeni csata – Clash at Nordlingen [Days of Brilliance DLC]
 7. A Stuart-ház visszaállítása – Stuart Restoration [Days of Brilliance DLC]
 8. Partraszállás Bretagne-ban – Landing in Brittany [Days of Brilliance DLC]
 9. Ahogy a manók megmentették a rénszarvasokat – How elves saved the reindeers [Ünnepi misszió – Holiday Mission]
 10. Második északi háború – Second Northern War [Rise to Glory DLC]
 11. Nagy északi háború – Great Northern War [Rise to Glory DLC]
 12. Francia-holland háború – Franco-Dutch War [Rise to Glory DLC]
 13. Miként mennek a kozákok a vásárra… – How Cossacks get to the fair [Ünnepi misszió – Holiday Mission]
 14. Harc Brazíliáért – War for Brazil [The Golden Age DLC]
 15. Háború a Karib-térségben – War in the Caribbean [The Golden Age DLC]
 16. Portugál restaurációs háború – The Portuguese War of Independence [The Golden Age DLC]
 17. Dunkerque ostroma – Siege of Dunkirk [The Golden Age DLC]

You may also like

Leave a Comment