Chocimi csata (The Battle of Khotyn) végigjátszás

Szerző: Peffy
0 hozzászólás

Misszió leírása: 

A támadásod Kaffa ellen – más bátor Fekete-tenger sztyeppéi körüli kozák rajtaütésekhez hasonlóan – feldühítette a törököket. Ugyanezt tette a lengyel főurak beavatkozása a moldáviai konfliktusba, és a Nemzetközösség Ausztriának – az Oszmán Birodalom legnagyobb ellenségének – a támogatása is. Háború fenyeget.
1618-ban a csehországi protestánsok fellázadtak, amely Németország-szerte vallásháborút indított el. Az erdélyi fejedelem – abban a hitben, hogy Ausztria képtelen megvédeni magát – hadat üzent és Bécs felé indult. A Lisowczycy állította meg, a zűrzavarok időszakában Alexander Lisowski által felállított ezred. A kiadós verés után a fejedelem török segítségért könyörgött.
Amíg te az Orosz Cársággal való harcokkal voltál elfoglalva, egy új szultán foglalta el az oszmán trónt. A neve II. Oszmán volt, s meglehetősen nagyratörő és vállalkozó szellemű volt egy 14 éveshez képest. Hadsereget küldött Lengyelország ellen, amely Cecoránál győzött 1620-ban. Zolkiewski atamánt megölték a csatamezőn, a fejét a vezír Isztambulba küldte. A következő évben Oszmán – aki túl akarta szárnyalni Nagy Szulejmán dicsőségét – hatalmas haderőt gyűjtött az Oszmán Birodalom minden részéről, és személyesen vezette a Lengyel-Litván Nemzetközösség meghódítására.
Lengyelország kétségbeesetten próbált saját maga egy hadsereget felállítani, de ez időbe telt, és a helyi szejmek nem kívántak anyagi támogatást nyújtani. Gdańsk városa például úgy vélte, hogy a török fenyegetés a déli tartományok gondja, és nem fognak sem arannyal sem katonákkal részt venni a háborúban. Erők hiányában a kormány ismét a zaporizzsjai kozákoktól kellett segítséget kérjen.
A kozák rada mindig készen állt a harcra, különösen, hogyha ez a kozák előjogok ismételt kiterjesztését jelentette. A lengyelek nem voltak túl lelkesek betartani ígéretüket a moszkvai hadjárat után – háborúban megbecsülik és tisztelik a kozákokat, békeidőben azonban mégis parasztként kezelik őket. Ennek ellenére találkoztál a királlyal, jó néhány dokumentumot aláírtál, és segítséget ígértél. A király pedig, cserébe ismét rád bízza Ulászló herceget. Felállítottál egy hadsereget, és megérkeztél a gyülekező ponthoz – Chocim erődjéhez.

 

Videós végigjátszás:

You may also like

Leave a Comment